Giấy nhám nước, DCCS, Sankyo

Nhà sản xuất: SANKYO
Mã sản phẩm: DCCS
Tình trạng: Còn hàng

Ứng dụng:

  • Đánh bóng bề mặt lớp sơn các loại xe.
  • Gia công kim loại và sản xuất gỗ.
  • Đánh bóng vỏ đồng hồ, v.v…

Thông số kỹ thuật:

Loại Hạt mài Loại keo Lớp nền Độ hạt
60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 700 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
DCCS CC R/R Cw   O O O O O O O O O O O O O O O O O O O    
DCCS-H CC R/R Cw       O O O O O O O O O                    
LCCS CC R/R Cw O O O O O O O O O O O O O O   O O O O      
LCCS-H CC R/R Cw     O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
DACS AA R/R Cw       O   O   O   O   O   O   O O          
LACS AA R/R Cw   O O O O O O O O O O O O O   O   O        

Số lượng:

Thùng 250 tờ 500 tờ 1000 tờ
Hộp 50 tờ 100 tờ 100 tờ
DCCS   #80 đến #220 #240 đến #2000
DCCS-H   #120 đến #240 #280 đến #400
LCCS #60 #80 đến #220 #240 đến #1500
LCCS-H   #100 đến #220 #240 đến #3000
DACS   #120 đến #240 #280 đến #1000
LACS   #80 đến #220 #240 đến #1200