Nhám dùng cho gỗ

Nhám cuộn, SU42Y, AWUKO

Nhám cuộn, SU42Y, AWUKO

Ứng dụng Hạt mài : P180, P150, P120, P100, P80, P60, P50, P40, P36, P24. Phạm vi sử d.....
Nhám cuộn, SK22S, AWUKO

Nhám cuộn, SK22S, AWUKO

Ứng dụng Hạt mài : P220, P180, P150, P120, P100, P80, P60, P50, P40. Phạm vi sử dụng .....
Nhám cuộn, SU22S, AWUKO

Nhám cuộn, SU22S, AWUKO

Ứng dụng Hạt mài : P220, P180, P150, P120, P100, P80, P60, P50, P40, P36. Phạm vi sử .....
Nhám cuộn chống tĩnh điện, KP52F, AWUKO

Nhám cuộn chống tĩnh điện, KP52F, AWUKO

Ứng dụng Hạt mài : P220, P180, P150, P120, P100, P80, P60, P40. Phạm vi sử dụng : sử .....
Nhám cuộn chống tĩnh điện, KP12F, AWUKO

Nhám cuộn chống tĩnh điện, KP12F, AWUKO

Ứng dụng Hạt mài : P150, P120, P100, P80, P60. Phạm vi sử dụng : sử dụng bằng tay, d&.....