Nhám dùng cho da

Nhám cuộn dùng cho da, KP43E, AWUKO

Nhám cuộn dùng cho da, KP43E, AWUKO

Ứng dụng Thông số kỹ thuật Hạt mài : P1500, P1200, P1000, 900, P800, P600, P500,.....
Nhám cuộn dùng cho da, KP80E, AWUKO

Nhám cuộn dùng cho da, KP80E, AWUKO

Ứng dụng Thông số kỹ thuật Hạt mài : P800, P600, P500, P400, P360, P320, P280,.....
Nhám cuộn dùng cho da, KP20F, AWUKO

Nhám cuộn dùng cho da, KP20F, AWUKO

Ứng dụng Thông số kỹ thuật Hạt mài : P400, P320, P280, P240, P220, P180. Phạ.....
Nhám cuộn dùng cho da, OK96L, AWUKO

Nhám cuộn dùng cho da, OK96L, AWUKO

Ứng dụng Thông số kỹ thuật Hạt mài : Phạm vi sử dụng : dùng cho m&aacut.....