Nhám dùng cho ô tô

Nhám đĩa, Clog Free CLAD-HP, Sankyo

Nhám đĩa, Clog Free CLAD-HP, Sankyo

Ứng dụng Thông số kỹ thuật Hi-pitch Paper Độ hạt Số lượng .....
Nhám đĩa, High-Pitch (velcro) HGAD, Sankyo

Nhám đĩa, High-Pitch (velcro) HGAD, Sankyo

Ứng dụng Đánh bóng trong ngành sửa chữa xe. Đánh bóng bề .....
Nhám đĩa, PSA, Sankyo

Nhám đĩa, PSA, Sankyo

Ứng dụng Đánh bóng trong ngành sửa chữa xe. Đánh bóng tro.....