Nhám tờ

Nhám tờ, Ersta 514 C2/D, Starcke

Nhám tờ, Ersta 514 C2/D, Starcke

Backing C/D-Paper Bonding Special Resin + stearate coated / Special .....
Nhám tờ, Ersta 542 B7/C7, Starcke

Nhám tờ, Ersta 542 B7/C7, Starcke

Backing B/C-Paper Bonding Resin over resin + dust repellent .....
Nhám tờ, Ersta 641 PF, Starcke

Nhám tờ, Ersta 641 PF, Starcke

Backing PF-Cloth Bonding Resin over resin Grain Brow.....
Nhám tờ ướt, Matador 691 A, Starcke

Nhám tờ ướt, Matador 691 A, Starcke

Backing A-Paper Bonding Resin over resin waterproof Grai.....
Nhám tờ, Ersta 713 B, Starcke

Nhám tờ, Ersta 713 B, Starcke

Backing B-Paper Bonding Special Resin Grain White Al.....
Nhám tờ, Ersta 913 B5, Starcke

Nhám tờ, Ersta 913 B5, Starcke

Backing B-Paper Bonding Special Resin + stearate coated .....
Giấy nhám, Matador 911 A/C, Starcke

Giấy nhám, Matador 911 A/C, Starcke

Ứng dụng Dùng trong lĩnh vực chế biến gỗ và kim loại. Mã sản .....